با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
دوره 91 (1402)
دوره 90 (1401)
دوره 89 (1400)
دوره 88 (1399)
دوره 87 (1398)
دوره 86 (1397)
دوره 85 (1396)
دوره 84 (1395)
دوره 83 (1394)
دوره 82 (1393)
دوره 81 (1392)
دوره 80 (1391)
دوره 79 (1390)
دوره 78 (1389)
دوره 77 (1388)
دوره 76 (1387)
دوره 75 (1386)
دوره 74 (1385)
دوره 73 (1384)
دوره 71 (1382)
دوره 70 (1381)
دوره 68 (1379)
دوره 66 (1377)
دوره 65 (1376)
دوره 64 (1375)

تشخیص و شمارش خودکار شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Myrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) با استفاده از تکنیک یادگیری عمیق
تشخیص و شمارش خودکار شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Myrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) با استفاده از تکنیک یادگیری عمیق

علیرضا شعبانی نژاد؛ عباسعلی زمانی؛ مجید ایرانپور مبارکه؛ سعید عباسی؛ فرانک رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362402.1481

چکیده
  تشخیص و شمارش دقیق آفات، اهمیت زیادی در برنامه‌های مدیریت کنترل آفات دارد و روش‌های معمول شناسایی و شمارش آفات روی گیاهان میزبان، پرهزینه و زمان‌بر و در عین حال دارای خطاهای انسانی غیر قابل کنترل است. ...  بیشتر
اثربخشی تریکودرما به عنوان محرک‌های دفاعی گیاه در دانهال پسته علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica)
اثربخشی تریکودرما به عنوان محرک‌های دفاعی گیاه در دانهال پسته علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica)

زهرا فاریابی؛ حسین علایی؛ اعظم زین الدینی ریسه؛ نرگس حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.362756.1483

چکیده
  در این پژوهش پتانسیل گونه‌های Trichoderma در مهار زیستی نماتد ریشه‌گرهی از مسیرتغییرات ترکیبات بیوشیمیایی درگیر در دفاع القایی در دانهال پسته بررسی شد. ترکیبات زیستی تریکودرما شامل سوسپانسیون اسپور و عصاره ...  بیشتر
نخستین گزارش از خسارت چوبخواری کرم گرده خوار خرما Aphomia sabella Hampson (Lep.: Pyralidae) در نخیلات استان خوزستان
نخستین گزارش از خسارت چوبخواری کرم گرده خوار خرما Aphomia sabella Hampson (Lep.: Pyralidae) در نخیلات استان خوزستان

سارا ضرغامی؛ طاهره کرمی جمور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.364162.1498

چکیده
  شب پره بزرگ خرما Aphomia sabella Hampson (Lep. : Pyralidae) یکـی از آفـات نخل خرما در مناطق خرماخیز کشـور می‌باشد. در سال‌های اخیر مشاهدات صحرایی و گزارش نخلداران نشان می‌دهد خسارت کرم گرده خوار در استان خوزستان بسیار ...  بیشتر
ارزیابی خسارت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. روی ارقام هیدرومل، احدی، طلائیه و اکاپی کلزا Brassica napus L.
ارزیابی خسارت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. روی ارقام هیدرومل، احدی، طلائیه و اکاپی کلزا Brassica napus L.

حسین نوری؛ مریم فروزان؛ نوذر رستگاری؛ مظاهر یوسفی؛ جواد کریم زاده اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.363487.1492

چکیده
  یکی از آفات مهم و خسارتزای این محصول شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. می‌باشد. بررسی حاضر به منظور ارزیابی خسارت آفت، در قالب طرح بلوک های تصادفی به اجرا گذاشته شد. بدین منظور در هشت تیمار، مشتمل بر: تیمار 1 (7 ...  بیشتر
بررسی مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل و شایستگی نسبی بیوتیپ های حساس و مقاوم آن در مزارع گندم واقع در شهرستان اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه
بررسی مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل و شایستگی نسبی بیوتیپ های حساس و مقاوم آن در مزارع گندم واقع در شهرستان اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه

فائزه فخری؛ علیرضا باقری؛ وحید سرابی؛ ایرج نصرتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.359238.1445

چکیده
  به‌منظور بررسی مقاومت یولاف وحشی Avena ludoviciana به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل، همچنین، ارزیابی میزان شایستگی نسبی توده‌های حساس و مقاوم یولاف وحشی این آزمایش در مزارع گندم شهرستان اسلام‌آباد غرب استان ...  بیشتر
مولتی پارازیتیسم و رقابت بین دو گونه زنبور Ooencyrtus telenomicida وOoencyrtus fecundus (Hymenoptera: Encyrtidae) پارازیتوییدهای تخم سن گندم
مولتی پارازیتیسم و رقابت بین دو گونه زنبور Ooencyrtus telenomicida وOoencyrtus fecundus (Hymenoptera: Encyrtidae) پارازیتوییدهای تخم سن گندم

شهزاد ایرانی پور؛ احسان جلال کر؛ شهریار عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.363255.1486

چکیده
  زنبورهای Ooencyrtus telenomicida (Vassiljev) و Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae) پارازیتوییدهای تخم سن گندم هستند. این دو گونه در مزارع غلات کشور در کنار هم زندگی می‌کنند، و نیازهای اکولژیک نزدیک به هم دارند، لذا وقوع ...  بیشتر
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‎های سویا به بیماری پوسیدگی زغالی در شرایط مزرعه و گلخانه
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‎های سویا به بیماری پوسیدگی زغالی در شرایط مزرعه و گلخانه

شهریار کیا؛ ابراهیم هزارجریبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.363708.1495

چکیده
  بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ Macrophomina phaseolina یکی از رایج‌ترین بیماری‌های سویا در ایران به شمار می‌رود. در این پژوهش، مقاومت 35 ژنوتیپ سویا از گروه‌های رسیدگی II تا V در شرایط مزرعه و گلخانه در برابر ...  بیشتر
بررسی اثرات کشندگی حشره‎ کش‎های تترانیلی‎ پرول، فلوپیرادیفوران، فلوبن‎دیامید و اسپیروتترامات روی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor
بررسی اثرات کشندگی حشره‎ کش‎های تترانیلی‎ پرول، فلوپیرادیفوران، فلوبن‎دیامید و اسپیروتترامات روی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor

مهدی فولا دی؛ غلامرضا گل‌محمدی؛ علی احدیت؛ کاظم محمدپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.363727.1496

چکیده
  زنبور Habrobracon hebetor Say, 1836 (Hymenoptera: Braconidae) یکی از پارازیتوئیدهای مهم می‌باشد که برای کنترل زیستی لارو شب پره‌های خانواده‌ی Pyralidae و Noctuidae شامل آفات زراعی، باغی و انباری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه، ...  بیشتر
بررسی عوامل اقلیمی تأثیرگذار بر پراکنش دو گونۀ Autographa gamma (Linnaeus) و Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller) (Lep.: Noctuidae) در ایران
بررسی عوامل اقلیمی تأثیرگذار بر پراکنش دو گونۀ Autographa gamma (Linnaeus) و Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller) (Lep.: Noctuidae) در ایران

حسین فلسفی؛ هلن عالی‌پناه؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی؛ رضا ظهیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

https://doi.org/10.22092/jaep.2024.365175.1511

چکیده
  شب‌پره‌های گاما، Autographa gamma و کرم طوقه‌بر Agrotis segetum از مهم‌ترین آفات کشاورزی در دنیا و ایران به‌‌شمار می‌روند. در این تحقیق با استناد به داده‌های مربوط به حضور این گونه‌ها در ایران و به‌کمک نرم‌افزارهای ...  بیشتر