دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

استفاده از مدل‌های غیرخطی در تعیین آستانه‌های دمایی مگس میوه زیتون Bacterocera oleae Rossi. (Dip:Tephritidae) در منطقه طارم سفلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22092/jaep.2022.358649.1435

علی محمدی پور؛ غلامحسین قره‌خانی؛ حسین رنجبراقدم؛ علی اکبر کیهانیان


توصیف گونه‌ی جدیدی از جنس Ektaphelenchus Fuchs, 1937 (Nematoda: Ektaphelenchinae) جدا شده از چوب‌ مرده در شمال ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.22092/jaep.2022.359676.1452

مجید پدرام؛ فریبا حیدری؛ محمدرضا عتیقی


بررسی کارایی روش‌های فیزیکی کم‌هزینه بر کاهش خسارت پرندگان به کلزا در استان‌های گلستان و خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22092/jaep.2022.357168.1430

ابوالقاسم خالقی زاده؛ محبوبه شریفی؛ جلیل علوی


شناسایی عوامل باکتریایی دخیل در ایجاد گال روی درختان آلو، گیلاس و سیب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22092/jaep.2023.359240.1446

کیوان فرّی؛ مریم خضری؛ مسعود ابرین بنا؛ مینا راستگو