دوره و شماره: دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-186 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (8 صفحه)) 
1. اثرات زیر کشندگی اسانس‌های زیره سبز و میخک روی کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae

صفحه 81-90

سیمین بینقی؛ کتایون خردمند؛ شهریار عسگری؛ عزیز شیخی گرجان


2. رفتار جلب جنسی در سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus

صفحه 91-102

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق


6. تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

صفحه 137-146

حسین فرازمند؛ هادی حسن‌زاده؛ محمد سیرجانی؛ کاظم محمدپور؛ افشین مشیری؛ سیدحیدر ولی‌زاده؛ علی جعفری ندوشن


7. تولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن‌های آنتی‌بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات

صفحه 147-156

فاطمه سمیعی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ قاسم حسینی سالکده؛ مسعود شمس بخش؛ فرشاد رخشنده‌رو


10. شناسایی و پراکنش گونه‌های Paecilomyces جدا شده از سرشاخه‌های درختان پسته (مقاله ی کوتاه فارسی)

صفحه 181-184

فاطمه خسروی مقدم؛ سید کاظم صباغ؛ محمد مهدی امینایی؛ سمیه ابراهیمی


11. اولین گزارش زنبور Hyposoter ebeninus ، پارازیتویید لاروی سفیده کوچک کلم، Pieris rapae از استان تهران (گزارش کوتاه)

صفحه 185-186

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ امین مقبلی قرایی؛ ریجیو جاسیلا؛ عباس محمدی خرم‎آبادی