دوره و شماره: دوره 82، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 81-186 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (8 صفحه)) 
رفتار جلب جنسی در سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus

صفحه 91-102

10.22092/jaep.2015.100696

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق


تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

صفحه 137-146

10.22092/jaep.2015.100700

حسین فرازمند؛ هادی حسن‌زاده؛ محمد سیرجانی؛ کاظم محمدپور؛ افشین مشیری؛ سیدحیدر ولی‌زاده؛ علی جعفری ندوشن


تولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن‌های آنتی‌بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات

صفحه 147-156

10.22092/jaep.2015.100701

فاطمه سمیعی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ قاسم حسینی سالکده؛ مسعود شمس بخش؛ فرشاد رخشنده‌رو


اولین گزارش زنبور Hyposoter ebeninus ، پارازیتویید لاروی سفیده کوچک کلم، Pieris rapae از استان تهران (گزارش کوتاه)

صفحه 185-186

10.22092/jaep.2015.100705

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ امین مقبلی قرایی؛ ریجیو جاسیلا؛ عباس محمدی خرم‎آبادی