دوره و شماره: دوره 84، شماره 1 - شماره پیاپی 102، شهریور 1395، صفحه 1-211 
وقوع بیماری‌های ویروسی مهم توت‌فرنگی در استان‌های گیلان و مازندران

صفحه 31-42

10.22092/jaep.2016.106681

قاسم نصیری نیا؛ رضا پوررحیم؛ سید علی الهی‌نیا؛ احمد روحی بخش؛ شیرین فرزادفر