دوره و شماره: دوره 80، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 103-198 (در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (31 صفحه)) 
تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم

صفحه 145-160

10.22092/jaep.2013.100567

مهدی مین‌باشی‌معینی؛ حمید رحیمیان‌مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن محمد علیزاده؛ میرمسعود خیرخواه؛ سیدحسین ناظرکاخکی؛ احمد دیه‌جی


گزارش یک گونه از کنه‌های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران (گزارش کوتاه)

صفحه 189-190

10.22092/jaep.2013.100574

نازنین مهرزاد؛ مرضیه مثنوی‌پور؛ شهروز کاظمی؛ ملیحه لطیفی؛ مهدی ضیاء‌الدینی


وقوع بلایت ناشی از قارچ Cylindrocladium buxicola در توده‌های شمشاد جنگلی تنکابن (گزارش کوتاه)

صفحه 197-198

10.22092/jaep.2013.100577

سعید رضائی؛ هادی کیادلیری؛ کسری شریفی؛ یزدانفر آهنگران؛ شهاب حاج‌منصور